Качеството на продуктите вече отдавна не е единственият приоритет, който следваме. Нашите клиенти се интересуват не само от качествени продукти на достъпни цени – изискванията са свързани и с други общозначими проблеми като опазването на околната среда.

Ясната позиция, която както клиентите, така и ние заемаме е свързана с отговорността, която поемаме – пазарувайки и търгувайки с различни стоки.
Тази отговорност изразяване чрез начина на консумиране на ресурсите, а именно хартията и картона, от която са изработени опаковките на продуктите ни.

Нашите продукти се предлагат в екологично чисти, рециклируеми картонени опаковки. Повечето от тях не са оцветени, тъй като боите замърсяват околната среда. Всички опаковки са 100 % рециклируеми.

Малка справка за рециклирането на хартия и картон:
С 1 тон рециклирана хартия се икономисват 810  KWh електроенергия, 200 куб. м вода, 3,5 куб. м дървесина. Рециклира се между 5 и 7 пъти.